Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie ogłasza II nabór Referent - umowa zlecenia

Tuczno, dnia 31 lipca 2018 r.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie ogłasza II nabór

Referent – umowa zlecenia

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomia lub administracja;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe;
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 5. predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu „Dobry start”;
 2. Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji miejscowej i zamiejscowej;
 3. Prowadzenie dziennika korespondencji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie;
 2. forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie;
 3. praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna;
 4. praca związana z kontaktami z klientami i innymi instytucjami;
 5. praca przy komputerze, urządzeniach biurowych;
 6. praca w trybie jednozmianowym;
 7. wynagrodzenie: 14 złotych brutto/godzinę;
 8. szacowany czas pracy: 150 godzin miesięcznie;
 9. okres zatrudnienia: 01.09.2018 r. - 31.10.2018 r.;

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

Dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że  zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie,  ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno; kontakt do inspektora danych osobowych inspektor@tuczno.pl, tel. 67 259 30 35; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r do celów niniejszej rekrutacji a wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w rekrutacji, przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych”.

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnieni;
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.

 

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent” w terminie do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci którzy nie zostaną zatrudnieni mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu. Po tym terminie zgłoszenia aplikacje zostaną zniszczone. Informacja o naborze i wynikach będzie ogłoszona na stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie oraz na tablicy ogłoszeń.

 

mgr Emilia Janczewska

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tucznie

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nabór umowa zlecenie.docx (DOCX, 17KB) 2018-07-31 09:58:48 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 31-07-2018 09:58:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Janczewska 31-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 31-07-2018 10:00:19