Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), tj. warunki określone w brzmieniu ww. przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., mające w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2013 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.

Osoby, które otrzymują obecnie świadczenie pielęgnacyjne ale nie spełniają warunków określonych w ww., aktualnym brzmieniu art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie są objęte rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dotyczy to w szczególności warunku określonego w art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zgodnie z którym, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej. Osoba ta musi ponadto spełniać warunki określone w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.

 

Obecnie, decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, posiadają dwie grupy osób, którym należy przyznać pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie:

  1. Osoby wprost spełniające warunki art. 17 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. - są to osoby, którym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przyznane na podstawie ww. artykułu po 31 grudnia 2012 r. Osobom tym, prawo do ww. pomocy powinno zostać przyznane decyzją administracyjną na okres od kwietnia do grudnia 2013 r. (chyba, że świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane na okres krótszy, np. z uwagi na krótszy okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby wymagającej opieki).
  2. Niektóre osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. – dotyczy to osób, które otrzymując świadczenie pielęgnacyjne przyznane w oparciu o przepisy art. 17 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r., spełniają jednocześnie nowe warunki określone w tym artykule, tj. obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Decyzje ustalające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla tej grupy osób, na podstawie obowiązującego art. 11ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wygasają z mocy prawa z upływem dnia 30 czerwca 2013 r. Skoro decyzje te wygasają z mocy prawa z upływem dnia 30 czerwca 2013 r., to na ich podstawie przyznanie pomocy możliwe jest jedynie do tej daty. Przyznanie pomocy dla tych osób na okres od lipca do grudnia 2013 r. będzie możliwe, gdy na podstawie kolejnej decyzji administracyjnej organu właściwego uzyskają one prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na okres po 30 czerwca 2013 r.

 

Osobami uprawnionymi do ww. pomocy są więc osoby, którym organy właściwe przyznawały już z urzędu i wypłacają już - na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

 

Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.


Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 10-04-2013 09:13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Janczewska 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 10-04-2013 09:13:39