Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

Ogłoszenie z dnia 13 lipca  2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

Referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

 

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony. Planowany termin zatrudnienia: 03 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu ekonomii, administracji, prawa;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111);

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

g) umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej, rządowej;
 2. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 5. umiejętność pracy pod presja czasu;
 6. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 7. samodzielność w działaniu oraz wykonywanie własnej inicjatywy;
 8. zaangażowanie;
 9. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 10. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych;
 2. przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych;
 3. zastępstwo w zakresie funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych;
 4. obsługa programu dedykowanego do obsługi świadczeń rodzinnych;
 5. wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń;
 6. przygotowywanie sprawozdawczości z powierzonych do realizacji zadań;
 7. prowadzenie ewidencji.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy (wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. oświadczenie o niekaralności;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie w godzinach pracy Ośrodka tj od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do 24 lipca 2020 r. do godziny 13.00.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mgops.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie lub pod numerem telefonu /67/ 259 35 49.

 

 1. Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie);
 2. praca administracyjno–biurowa w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie;
 3. obsługa urządzeń biurowych;
 4. planowane rozpoczęcie pracy 03 sierpnia 2020 r.

 

 1. Inne:
 1. nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną;
 2. kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego e-mail w celu powiadomienia o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. wszystkie oświadczenia powinny posiadać datę i własnoręczny podpis kandydata;
 4. informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Ośrodka i w bip Ośrodka: http://bip.mgops.tuczno.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyniku naboru.jpg (JPG, 603.15Kb) 2020-07-28 08:52:43 216 razy
2 Ogłoszenie - Referent.docx (DOCX, 21.59Kb) 2020-07-13 13:36:08 197 razy
3 kwestionariusz.docx (DOCX, 14.85Kb) 2020-07-13 13:36:08 220 razy
4 oświadczenia.docx (DOCX, 13.75Kb) 2020-07-13 13:36:08 204 razy
5 klauzula Tuczno.docx (DOCX, 18.27Kb) 2020-07-13 13:36:08 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 13-07-2020 13:36:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Suliga 13-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 28-07-2020 08:52:43