Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie ogłasza nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dedykowany jest :

1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)  osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo;

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Wsparcie przewidziano dla  9 osób, w tym:

- 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;

- 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

 

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane  od 14.03.2023 r. do 23.03.2023 r.

 

O przyznaniu usługi decyduje Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla Gminy Tuczno zgodnie z zarządzeniem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

 

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia wraz z załącznikami do Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla Gminy Tuczno.

  1. Dokumenty należy złożyć na piśmie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie w godzinach urzędowania ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  oraz za pośrednictwem operatorów pocztowych lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres skrytki ePUAP: / MGOPS Tuczno/Skrytka ESP).
    W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu: 67 259 35 49

 

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ( Załącznik Nr 7 do Programu)
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik Nr 12 do Programu).
  4. Klauzula informacyjna w ramach  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (załącznik Nr 2 do Regulaminu).
  5. Oświadczenie ( Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 13_03_2023_14_30_49_Załącznik nr 1 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE.docx (DOCX, 93.23Kb) 2023-03-13 14:30:49 106 razy
2 13_03_2023_14_30_49_Załącznik nr 2 do Regulaminu Klauzula informacyjna w ramach Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?.docx (DOCX, 100.19Kb) 2023-03-13 14:30:49 127 razy
3 OGŁOSZENIE nabór AOON 2023 Tuczno.docx (DOCX, 256.95Kb) 2023-03-13 14:10:49 114 razy
4 Załącznik nr 7 do Programu - Karta zgłoszenia do Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja.docx (DOCX, 44.76Kb) 2023-03-13 14:10:49 142 razy
5 Załącznik nr 12 do Programu - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2023.docx (DOCX, 25.48Kb) 2023-03-13 14:10:49 130 razy
6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Klauzula informacyjna w ramach Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?.docx (, 188.85Kb) 2023-03-13 14:10:49 0 razy
7 Załącznik nr 1 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE.docx (, 180.19Kb) 2023-03-13 14:10:49 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 13-03-2023 14:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Juszkiewicz 13-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 14-03-2023 08:19:32